Úvod O nás Nabídka Kontakt

PROGOLDWING OPAVA

Pro nás je Goldwing srdeční záležitost!

Společnost ProGoldwing je jasná volba, když chceš vyzkoušet Honda Goldwing GL1800, ať už jen tak při projížďce po sousedství nebo při delších cestách.

Možná právě vyrážíš na dovolenou a chceš si projet pobřeží, prohánět se s větrem v zádech po horách. Případně chceš motocykl pouze vyzkoušet, než se rozhodneš ke koupi. Možná je tvůj vlastní stroj právě servisován a nemůžeš na něm jezdit. Nebo chceš jen zažít trochu vzrušení na služební cestě.

Ať jsou tvé plány jakékoli, užij si kvalitu, kterou nabízí půjčovna ProGoldwing.

PODMÍNKY:

Čestné prohlášení

Jsem si vědom, že jízdy se účastním na vlastní nebezpečí. V případě zranění nebudu na organizátorech této jízdy uplatňovat náhrady škody, zranění, bolestné, ztrátu ušlého zisku, pohřebné ani jiné eventuální nároky. Souhlasím se složením kauce ve výši určené u daného motockylu, která v případě, že zaviním dopravní nehodu bude použita proti náhradě škody. Před jízdou jsem nepožil alkohol ani jiné omamné látky.

Goldwingy k zapůjčení

Nezapomntě si rezervovat datum!


GL18 2010

Honda

Goldwing GL1800 2014

Cena 4 000Kč / den

×

Tickets

Need help?

Všeobecné podmínky

Potřebujete poradit? Volejte!

Platnost rezervace je podmíněna řádnou úhradou rezervačního poplatku, který musí být Vámi uhrazen při rezervaci Vámi zvoleného motocyklu. Rezervační poplatek je 50% z ceny půjčovného.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tím, že provedete rezervaci Vámi zvoleného motocyklu Vám vzniká pouze právo, aby určený den od 8:30 do 16:00 (po dohodě lze dohodnout i individuální řešení) byl pro Vás Vámi zvolený motocykl připraven k užívání a Vy jej za podmínky, že uzavřete smlouvu o nájmu motocyklu, budete moci užívat na Vámi zvolenou dobu. Podmínky, za kterých Vám rezervovaný motocykl bude poskytnut k užívání, budou tedy upraveny zvláštní smlouvou, která s Vámi bude uzavřena nejpozději do předání rezervovaného motocyklu Vaší osobě.

Motocykly NEMAJÍ uzavřené havarijní pojištění. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu škoda bude stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list, a v případě pronájmů nad 8.000 Kč vč. DPH také proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím motocyklu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím motocyklu, anebo kreditní kartou při převzetí motocyklu.

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16:00 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

Pokud se rozhodnete svoji rezervaci zrušit a to v době delší než třicet dnů před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, máte právo na bezplatné stornování Vaší rezervace a uhrazený rezervační poplatek Vám bude vrácen v plné výši na Vámi sdělený účet.

Zrušíte-li Vaši rezervaci v době mezi sedmým až třicátým dnem, včetně těchto dnů samotných, před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, máte právo na vrácení 50% Vámi uhrazeného rezervačního poplatku a uhrazený rezervační poplatek Vám bude vrácen v dané výši na Vámi sdělený účet. Zbývající nevrácenou část si naše společnost ponechá jako stornovací poplatek.

Zrušíte-li Vaši rezervaci v době kratší sedmi dní před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, nemáte právo na vrácení Vámi uhrazeného rezervačního poplatku a uhrazený rezervační poplatek si naše společnost v plné výši ponechá jako stornovací poplatek.

Odmítnete-li Vámi zarezervovaný motocykl převzít, popřípadě odmítnete-li uzavřít smlouvu o nájmu motocyklu anebo porušíte-li podmínky uvedené ve Vámi uzavřené smlouvě o nájmu motocyklu podmiňující předání motocyklu k užívání, je naše společnost oprávněna si Vámi uhrazený rezervační poplatek ponechat v plné výši jako stornovací poplatek.

KONTAKT

Potřebujete poradit? Volejte!

Opava - Kylešovice
Tel: +420 602 59 57 51
E-mail: info@progoldwing.cz